Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

  1. MijnTandenborstel.nl maakt acties en/of biedt kortingen aan. Op deze acties en kortingen zijn deze actievoorwaarde van toepassing.
  2. Iedere deelnemer kan maximaal eenmaal deelnemen aan een actie.
  3. Deelname aan acties is gratis.
  4. Winnaars worden bekend gemaakt via de kanalen waarop de acties worden gepromoot. Winnaars dienen zelf contact op te nemen met mijnTandenborstel.nl over de actie.
  5. Deelnemers dienen correcte, complete en actuele informatie te verschaffen.
  6. Deelnemers dienen in Nederland woonachtig te zijn.
  7. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
  8. In gevallen waarin deze voorwaarde niet voorzien zal het besluit worden genomen door mijnTandenborstel.nl
  9. nl behoudt ten alle tijden en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden wijzigen gedurende de actielooptijd.
  10. Deelnemers die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname aan de actie.